zaria design


Picture

j

Picture

PictureKsięga Znaku - przykłady uzwglądnionych kwestii:
- logo w formie podstawowej i uzupełniającej
- parametryzacja znaku
- kolorystyka i typografia
- pole ochronne
- warianty monochromatyczne i achromatyczne logo