zaria design


Picture
Picture

PicturePlakat społeczny Anoreksja

Picture

Plakat spoleczny Mobbing

PicturePlakat z okazji 60 rocznicy bombardowania  Hiroszimy i Nagasaki

Wyróżnienie w konkursie Fax Art - Ogaki Poster Museum w Japonii

PictureSecond European Youth Summit –
Warszawa

Wyróżnienie


Picture


Afisz: Wpływ kultury artystycznej XIX i XX wieku na kształtowanie postaw obywatelskich w Polsce